Administratie

De overheid hecht veel belang aan het kunnen volgen van afval. In het verleden zijn er grote hoeveelheden afval “verdwenen” en daarom heeft de overheid een beleid gevormd waarbij bedrijven, in meer of mindere mate, worden verplicht om een juiste en inzichtelijke administratie met betrekking tot de ontvangst en afgifte van afvalstoffen te voeren.

Amice

Voor bedrijven die commercieel met de inzameling, op- en overslag en be- en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een substantiële hoeveelheid bezig zijn, is dit een complexe materie. In het kader van het besluit en de regeling ‘melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ zijn dit soort bedrijven verplicht de afgifte en ontvangsten te melden aan de overheid. Hiervoor is Amice (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch) in het leven geroepen. Voor bedrijven die met kleinere hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen of bepaalde type afvalstoffen bezig of onder het activiteitenbesluit vallen zijn, geldt deze verplichting niet, maar deze bedrijven dienen wel een administratie bij te houden zodat de controle daarvan door degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet binnen een redelijke termijn mogelijk is. Deze administratie moet nog minimaal vijf jaar na dato te raadplegen zijn.

Automatisering van registratie

Reijngoud Afval B.V. heeft de ervaring en de kennis om samen met u en de automatiseerder een systeem op te zetten zodat u kunt voldoen aan de verplichtingen die uw bedrijf heeft ten aanzien van het voeren van een administratie betreffende afvalstoffen. Ook zijn wij in staat om al uw vragen over het administreren, melden, indelen op juiste Euralcode, indelen op juiste ADR classificatie, op welke wijze de begeleidingsbrieven in te vullen, de verplichtingen rondom het verzenden, vervoer en ontvangt van afvalstoffen etc. te beantwoorden.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt