Afval inventarisatie en optimalisatie

Heeft u inzicht in welk afval en in welke hoeveelheid als gevolg van uw bedrijfsvoering is ontstaan en waar deze afvalstoffen heengaan? Reijngoud heeft de kennis in huis om de afvalbeweging op uw bedrijf voor u in kaart te brengen en de afzonderlijke afvalstoffen juist te classificeren (EURAL).

Na een goede inventarisatie en classificatie kan per afvalstroom beoordeeld worden wat de mogelijkheden tot reductie van de hoeveelheid afval zijn door proces geïntegreerde maatregelen en/of eigen verwerking op locatie (intern hergebruik) of produceren bijproduct. Ook het juist classificeren – gevaarlijk of ongevaarlijk afval – is belangrijk uit kostenoogpunt. Immers, gevaarlijk afval is in vele opzichten duurder dan ongevaarlijk afval – en niet alleen qua afvoerkosten!

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt