Afvalwater

Afvalwater behandelingsinstallaties

In productieprocessen heeft u vaak te maken met afvalwater. U kunt er voor kiezen om dit door een externe partij te laten afvoeren, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te behandelen. Wij kunnen u adviseren bij de haalbaarheid van een eigen afvalwaterbehandeling installatie. Tevens hebben wij veel expertise van de technische aspecten van dergelijke afvalwaterbehandelingsinstallaties. Wij kunnen u helpen met het optimaliseren, wat bijdraagt aan procesverbetering en kostenbesparing. Indien u vragen heeft met betrekking tot een haalbaarheidstoets of optimalisatietraject van een eigen afvalwater behandelingsinstallatie, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Monitoren, bewaken en rapportage

indien u (gezuiverd) afvalwater wilt lozen heeft u vaak vanuit uw omgevingsvergunning de verplichting omtrent de analyse en rapportage van de samenstelling van het geloosde water. Wij kunnen voor u deze monitorings- en rapportageplicht inclusief de jaarlijkse heffing aangifte verzorgen.

Uitvoeren algemene beoordelingstoets 2016

Om de zogenaamde waterbezwaarlijkheid van stoffen vast te leggen bestaat er de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016). Reijngoud Afval heeft specialisten in dienst die op basis van bronnenonderzoek van stofeigenschappen samen met de ABM toets 2016 in staat zijn de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten vast te stellen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt