Uitvoeren Algemene beoordeling toets 2016 (ABM)

Om de zogenaamde waterbezwaarlijkheid van stoffen vast te leggen bestaat er de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM 2016). Met de toets kan worden vastgesteld voor welke stoffen een (zuivering)inspanningsverplichting moet worden verricht om het lozen in oppervlaktewater te reduceren (eventueel ook het gebruik te reduceren) en zelfs niet meer te gebruiken/te lozen. Reijngoud Afval heeft specialisten in dienst die op basis van bronnenonderzoek van stofeigenschappen samen met de ABM toets 2016 in staat zijn de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten vast te stellen. Hiermee kan dan ook de inspanning worden bepaald.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt