Monitoren, bewaken & rapportage

Bedrijven die (gezuiverd) afvalwater lozen hebben vaak vanuit de omgevingsvergunning of op basis van algemene regels uit het activiteitenbesluit voorschriften welke de analyse en het rapporteren van de samenstelling van het geloosde afvalwater voorschrijven. Reijngoud Afval kan voor u deze monitorings- en rapportageplicht inclusief de jaarlijkse heffing aangifte verzorgen. Op basis van de voorschriften stellen wij een meetplan op en maken wij afspraken met laboratoria. Desgewenst kunnen wij ook de monstername voor u verzorgen.

Na analyse van de monsters zullen wij de resultaten rapporteren aan de opdrachtgever eventueel inclusief een toelichting (toets aan de normen). In geval van overschrijdingen kunnen we eventueel herbemonstering en/of heranalyses initiƫren. Zo nemen wij de zorg uit handen om tijdig monstername, analyse en rapportage te doen. Tevens bewaken wij de resultaten en koppelen deze terug. U kunt dan maatregelen nemen om de lozing van afwijkende samenstellingen te voorkomen. Wij hebben ook experts in dienst die kunnen analyseren waar de eventuele afwijkingen door zouden kunnen ontstaan.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt