Techniek (afvalwater behandeling)

Haalbaarheid beoordeling

In geval van het lozen van afvalwater met een samenstelling die niet past binnen de normen of van afvalwater met een zeer hoge hoeveelheid aan VervuilingsEenheden (VE’s) kunnen wij onderzoek doen naar het lozingspatroon (debiet en samenstelling). Op basis van deze resultaten wordt een voorstel uitgewerkt om te komen tot een werkbare, bedrijfseconomisch voordelige en vergunbare situatie. Dit is vaak een combinatie van techniek, analysevoorstel en gewijzigde omgevingsvergunning en/of waterwet vergunning.

De onderzoeksresultaten en het door ons uitgewerkte voorstel wordt vaak gebruikt als input voor de nieuwe aanvraag of bij overleg met de waterkwaliteitbeheerder. Dit onderzoek kan zich natuurlijk ook toespitsen op de bestaande waterbehandelingsinstallatie waarbij een optimalisatievoorstel het resultaat zal zijn.

Optimalisatie (kostenbesparing & procesverbetering)

Reijngoud Afval heeft de technische kennis in huis van de technieken van afvalwaterbehandelinginstallaties. Onze adviseurs kunnen samen met u de aanwezige installaties beoordelen met het oog op efficiëntieverbetering en procesverbetering met als gevolg een kostenbesparing. Ook de technische of (bio)chemische opleiding van bedienend personeel kan door Reijngoud Afval worden verzorgd, waardoor het bedienend personeel de installaties beter kan bedienen. Dat is nuttig, want verhoogde kennis van zaken kan leiden tot andere inzichten en tot efficiëntie- en procesverbetering.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt