Site assessment

Om uw “Milieu en veiligheid” prestatie te borgen is het natuurlijk belangrijk te weten of er (verborgen) milieu- of veiligheid zaken spelen. Ook afvalgerelateerde zaken zijn hierbij relevant. Een site assessment op milieu- en veiligheid- en afvalaspecten geeft nuttige informatie als basis voor het formuleren van een plan van aanpak om uw prestaties te gaan verbeteren. Daarnaast zal een siteassessment u kunnen voorbereiden op geplande handhavingsbezoeken. Dan heeft u de tijd om eventuele gebreken te herstellen.  Tijdens dergelijke onderzoeken worden  diverse aspecten beoordeeld,  zoals (niet limitatief en bedrijf afhankelijk):

  • Complaince met wet- en regelgeving en richtlijnen
  • Vergunde activiteiten en status vergunningen
  • Overeenstemming met bestemmingsplannen
  • Inventarisering van bekende milieu-, gezondheids- en veiligheidsproblemen
  • Inspectie van panden, van binnen en van buiten

Met het uitvoeren van een milieu-, veiligheid en afval site-assessment wordt voor u duidelijk welke zaken wel of niet op orde zijn (non-compliancies). Op basis van het site assessement kunnen wij u ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving (in compliance zijn) op het gebied van wet- en regelgeving rondom milieu, veiligheid en afval.

Wilt u meer informatie met betrekking tot advisering en/of het uitvoeren van een site assessment voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt