Gelukkig is vergunningverlening weer mogelijk

Een tijd geleden kwam de vergunningverlening voor projecten door de stikstofuitspraak van de Raad van State stil liggen.

Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder. Er is sprake van een nieuwe Aerius calculator en er is beleid gevormd aangaande intern en extern salderen. Reijngoud heeft inmiddels voor een scala aan projecten nieuwe Aerius berekeningen gemaakt. Hoewel het natuurlijk een zorgvuldigere aanpak vergt dan voor de beruchte uitspraak medio 2019, blijkt dat vele projecten toch door kunnen gaan. Het uiteindelijke resultaat is natuurlijk geheel afhankelijk van de ligging van het project. Van de vele Aeriusberekeningen die we inmiddels gemaakt hebben blijkt 90% toch een depositie resultaat te geven <0,00 mol N/ha/jaar. In deze groep zitten met name de (kleinere) bouwprojecten en de stikstofemissie arme industriĆ«le projecten. Na intern salderen (dus een vergelijk tussen de referentiesituatie en de situatie die men wenst te vergunnen) blijkt 5% mogelijk en VERSCHIL depositie resultaat te geven <0,00 mol N/ha/jaar. Helaas blijven er inderdaad nog projecten over (5%) die we nu nog niet “kloppend” kunnen krijgen. Hiervoor zal moeten worden afgewacht wat de effecten (en daarmee beschikbare ruimte) zijn van de maatregelen die worden geformuleerd (minder hard rijden, sanering veestapel, opzetten stikstofbanken etc. etc.). Ook voor deze gevallen zal er een oplossing moeten komen, het betreft immers een “vergeten” groep van bedrijven.

De groep van “vergeten” bedrijven is gezien de klanten die Reijngoud heeft naar onze mening niet te verwaarlozen. Het betreft de bedrijven die:

  • In het verleden een omgevingsvergunning hebben aangevraagd waarbij de “natuurtoets” (dus een Aeriusberekening destijds) een depositie resultaat gaf van <0,051 mol N/ha/jaar, maar deze pas hebben gekregen na de referentiedatums welke gehanteerd moeten worden voor “intern” salderen.

Omdat men onder de toenmalige grenswaarde van 0,051 mol N/ha/jaar bleef zijn er (terecht) geen acties ondernomen rondom de Wet Natuurbescherming (er hoefde geen Wnb vergunning te worden aangevraagd). In veel gevallen blijkt bij een herberekening in de nieuwe versie van Aerius de depositie >0,00 mol N/ha/jaar te zijn. Gezien dit resultaat zou er nu wel sprake zijn van “significante invloed op het in stand houden van N2000 gebieden” en daarmee verplichtingen om een vergunning Natuurbeschermingswet aan te vragen.

Maar hier komt een uitdaging om de hoek kijken!

Veel van dergelijke bedrijven zijn opgericht na de referentiedatums (in het algemeen juni 1994 of december 2004) en die op het moment worden gehanteerd voor het instrument “intern salderen”. Had u nog geen toestemming voor deze data dan heeft u in principe ook geen “bestaande rechten”. We hebben berichten dat voor deze “vergeten groep” een beleidsmatige oplossing wordt geformuleerd en dat er voorlopig geen sprake zal zijn van handhaving. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een berekening van de stikstofdepositie met de AERIUS calculator laten maken om te toetsen of uw project doorgang kan vinden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Recente berichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt