ADR jaarverslag

Elk jaar dient een jaarrapportage opgesteld te worden, die door de overheid ter inzage kan worden gevraagd. De jaarrapportage betreft een beschrijving van uw bedrijf met betrekking tot het vervoer, en daarmee samenhangende activiteiten, van gevaarlijke goederen. Om te controleren of de voorschriften conform het ADR worden nageleefd voert onze veiligheidsadviseur, voor het betreffende rapportagejaar, een audit op uw locatie uit. Benodigde en verzamelde gegevens worden tijdens de audit overlegd en besproken. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een jaarrapportage opgesteld. Het jaarverslag moet wettelijk gezien tenminste 5 jaar in de bedrijfsadministratie worden bewaard.

Onze ADR-specialist heeft ruime ervaring met het opstellen van ADR jaarverslagen en volgt periodiek een ADR Veiligheidsadviseur-cursus. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van de ADR jaarverslagen. Neem voor meer informatie of een adviesgesprek contact met ons op.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt