rm-ra-rv-industry-3068200

Vergunningen & onderzoek

Wanneer u een nieuw bedrijf wilt starten of uw huidige onderneming wilt uitbreiden is uw vergunning altijd de basis. Wat u mag en niet mag is in uw vergunning vastgelegd. Reijngoud Afval heeft veel kennis en expertise op het gebied van omgevingsvergunningen in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) waarbij wij ons gespecialiseerd hebben op de activiteit Milieu specifiek voor afvalbedrijven. Als u niet vergunningsplichtig bent maar enkel een melding Acitiveitenbesluit moet doen voor uw bedrijf kunt u ook bij ons terecht.

Tevens kunnen wij alle aanvullende onderzoeken voor u verzorgen die nodig zijn bij vergunningsaanvragen, veranderingen of meldingen, zoals onder andere Milieu Effect Rapportages (m.e.r.), een bodemonderzoek of een geur- of geluidsrapport.

Valt u onder de BRZO wetgeving of werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan werken wij nauw samen met onze collega’s van Reijngoud Veiligheid voor de expertise op het gebied van onder andere externe veiligheid en opslag gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen).

Daarnaast hebben wij veel ervaring op het gebied van natuurwetgeving en ruimtelijke ordening en kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van milieu voorschriften en audits.

Reijngoud Afval biedt de helpende hand in vergunningentrajecten en geeft praktische ondersteuning in het spanningsveld tussen overheid en bedrijf. In samenwerking met u zoeken wij naar creatieve oplossingen om te komen tot een milieu- en economisch verantwoorde bedrijfsvoering en kostenreductie.

Meer informatie

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt