Afvalonderzoek en beleid

Vrijwel ieder bedrijf heeft te maken met afval. Het kan zijn dat hieromtrent eisen zijn opgenomen in uw omgevingsvergunning in het kader van de Wabo. Reijngoud Afval heeft de juiste kennis en expertise in huis omtrent afval(wetgeving) en beleid dat u (verplicht) moet voeren.

Afvalstoffen preventieonderzoek

Heeft u inzicht in welk afval en in welke hoeveelheid als gevolg van uw bedrijfsvoering is ontstaan en waar deze afvalstoffen heengaan? Reijngoud Afval B.V. heeft de kennis in huis om de afvalbeweging op uw bedrijf voor u in kaart te brengen en de afzonderlijke afvalstoffen juist te classificeren (EURAL). Wij kunnen dit voor u realiseren met een afvalstoffen preventieonderzoek.

Opstellen en invoeren AV-beleid en AO&IC

Voor de commerciële inname ten behoeve van op- en overslag en be- en verwerking van afvalstoffen dient het desbetreffende bedrijf, vaak geïntegreerd in de Wm- aanvraag, een beleid c.q. procedure op te stellen hoe zij de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de ontvangst van afvalstoffen heeft geregeld. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en invoeren van een AV-beleid, de administratieve organisatie en interne controle (AO&IC).

LAP-3

Afvalbeleid is geheel in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3) beschreven. Aanvragen omgevingsvergunningen Wabo specifiek voor afvalbedrijven worden op “doelmatig afvalbeheer” getoetst aan dit beleidskader. Het verwerken van het LAP-3 in de vergunningsaanvraag vereist specifieke kennis. Reijngoud Afval heeft ruime ervaring met deze relatief ‘nieuwe’ wetgeving. Wij kunnen dit voor u opstellen en u begeleiden in dit traject.

Uitvoeren BBT toetsen voor afvalbedrijven specifiek

Voor afvalverwerkende bedrijven zijn er specifieke BREF’s/BBT conclusies opgesteld. Overheid toetst op aanwezig zijn van de “Best beschikbare technieken” de zogenaamde BBT’s. Ook zijn er specifieke Nederlandse BBT documenten voor afvalbedrijven of afvalwater verwerkende bedrijven opgesteld. De aanvraag (of de omgevingsvergunning als die al is verleend) moet worden getoetst op deze voor afvalbedrijven en afvalwater verwerkende bedrijven specifieke BBT documenten/conclusies. Reijngoud Afval biedt hierin praktische ondersteuning en kan de BBT toetsing voor u uitvoeren.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt