Afvalstoffen (preventie) onderzoek

Heeft u inzicht in welk afval en in welke hoeveelheid als gevolg van uw bedrijfsvoering is ontstaan en waar deze afvalstoffen heengaan? Reijngoud Afval B.V. heeft de kennis in huis om de afvalbeweging op uw bedrijf voor u in kaart te brengen en de afzonderlijke afvalstoffen juist te classificeren (EURAL). Na een goede inventarisatie en classificatie kan per afvalstroom beoordeeld worden wat de mogelijkheden tot reductie door procesgeïntegreerde maatregelen en/of verwerking zijn. Ook het juist classificeren – gevaarlijk of ongevaarlijk afval – is belangrijk uit kostenoogpunt. Immers, gevaarlijk afval is in vele opzichten duurder dan ongevaarlijk afval – en niet alleen qua afvoerkosten!

Na inventarisatie en juiste classificatie van de afvalstromen komt de fase van verwerking. Reijngoud Afval B.V. heeft kennis van de verwerkingsmarkt en kan deze benutten om voor u de kostengunstigste afvoerkanalen voor afval aan te geven. Overleg met de verwerkers en inzamelaars behoort eveneens tot de mogelijkheden. Omdat de buitenlandse verwerkingsmarkt voor Reijngoud Afval B.V. bekend terrein is, kunnen wij overleg met deze verwerkers voeren en de exportvergunningen verzorgen voor transport van afvalstoffen naar een buitenlandse verwerker.

Door een juist afvalstofmanagement te voeren, kan Reijngoud Afval B.V. samen met u de afvalgerelateerde kosten voor uw bedrijf reduceren.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt