BBT toetsing

Voor afvalverwerkende bedrijven zijn er specifieke BREF’s/BBT conclusies opgesteld. Overheid toetst op aanwezig zijn van de “Best Beschikbare Technieken” de zogenaamde BBT’s. Ook zijn er specifieke Nederlandse BBT documenten voor afvalbedrijven of afvalwater verwerkende bedrijven opgesteld. De aanvraag (of de omgevingsvergunning als die al is verleend) moet worden getoetst op deze voor afvalbedrijven en afvalwater verwerkende bedrijven specifieke BBT documenten/conclusies. Belangrijke afvalspecifieke BBT documenten/conclusies zijn:

 • BREF afvalbehandeling
 • BREF Afvalverbranding
 • BREF Op- en overslag bulkgoederen
 • Handreiking (co-)vergisting van mest
 • Handreiking methaanreductie stortplaatsen
 • Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots
 • Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen
 • Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen
 • Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging
 • Meten en bemonsteren van afvalwater
 • Algemene BeoordelingsMethodiek 2016
 • Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater
 • Normen voor het Waterbeheer

Nog belangrijker is dat, in geval van afwijken op deze BBT’s, op een juiste wijze wordt gemotiveerd waarom aan bepaalde BBT’s niet kan worden voldaan (zowel praktisch als economisch). Reijngoud heeft praktische ervaring met afvalbedrijven en processen en middelen en kan daarom helpen bij motivaties waarom bepaalde BBT’s voor uw specifieke geval niet haalbaar zijn.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt