Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP-3)

Afvalbeleid is geheel in het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP-3) beschreven. Aanvragen omgevingsvergunningen specifiek voor afvalbedrijven worden op “doelmatig afvalbeheer” getoetst aan dit beleidskader. Belangrijk is dat de aanvraag en daarin opgenomen activiteiten voldoen aan het beleidskader. Maar nog belangrijker is dat in uw aanvraag dan ook alle mogelijkheden worden opgenomen die het LAP biedt. Niet alleen een toets aan de minimum standaard van de bewerking op de afvalstoffen is belangrijk maar natuurlijk ook het opnemen van bijvoorbeeld een mengbeleid dat voldoet aan de kaders uit het LAP. Ook de mogelijkheid tot op- en overslag van afvalstoffen die zelf niet in eigendom worden genomen perioden van (tijdelijke) opslag, opslag in afwachting van definitieve acceptatie en wat er nog meer mogelijk is.

Wij zullen voor uw situatie alle mogelijkheden genoemd in het LAP tegen het licht houden en meenemen in de aanvraag omgevingsvergunning of het AV-beleid en AO&IC voor afvalbedrijven.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt