Opstellen & invoeren AV-beleid en AO&IC

Voor de commerciële inname ten behoeve van op- en overslag en be- en verwerking van afvalstoffen dient het desbetreffende bedrijf, vaak geïntegreerd in de Wm- aanvraag, een beleid c.q. procedure op te stellen hoe zij de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de ontvangst van afvalstoffen heeft geregeld. Door de overheid zijn voorwaarden opgesteld waarbinnen deze procedure dient te worden opgesteld, het LAP geeft dit raamwerk aan.

Met de kennis en ervaring van Reijngoud Afval B.V. kunnen wij voor u deze procedure zodanig opstellen dat dit voldoet aan de gestelde voorwaarden, maar tóch past binnen uw bedrijf. Daarbij kunnen wij op een praktische wijze deze opgestelde procedure helpen implementeren in uw bedrijfsvoering.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt