Implementatie van milieu- en vergunningsvoorschriften

Als uw bedrijf over de juiste vergunning beschikt, dient u uiteraard te voldoen aan alle voorschriften uit uw vergunning. Dit betekend dat u aan alles moet voldoen dat in uw vergunning is vastgelegd. In de praktijk blijkt dit vaak een lastige klus. Mede door de vele wet- en regelgeving die aan de voorschriften ten grondslag ligt. Wij kennen de wet- en regelgeving en kan hiermee de aan u voorgeschreven vergunningsvoorschriften vertalen naar de praktijk. Onze kracht hierbij zit in onze pragmatische aanpak, waarbij we met u meedenken en een rondgang houden in uw bedrijf om de dagelijkse gang van zaken te bestuderen. Knelpunten en verbeterpunten worden middels interne audits geïnventariseerd. Middels een plan van aanpak kunnen alle voorschriften met succes worden geïmplementeerd in uw bedrijfsvoering. Indien het bevoegd gezag over gaat tot handhaving, kunnen wij u ondersteunen en begeleiden in deze, vaak zeer complexe, trajecten.

Op het gebied van implementatie van vergunningvoorschriften werken wij nauw samen met onze collega’s van Reijngoud Milieu. Wij bieden praktische ondersteuning en advisering bij onder andere:

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt